ABBYY FineReader Corporate Edition 14.1.556

ABBYY FineReader Corporate Edition 14.1.556

ABBYY – Commercial – Windows
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
ABBYY FineReader Corporate Edition là ứng dụng OCR (nhận dạng ký tự quang học) lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cung cấp các mức độ chính xác và định dạng lưu trữ, đồng thời cấp giấy phép, mạng khả năng và công cụ cộng tác này OCR thông minh là một giải pháp thật sự nhóm làm việc cho phép nhân viên để chuyển đổi file PDF, quét và máy ảnh kỹ thuật số hình ảnh thành có thể chỉnh sửa và có thể tìm kiếm các tập tin trong một phần nhỏ của thời gian cần thiết cho các hướng dẫn sử dụng đầu vào. FineReader 8 Corporate Edition (3 giấy phép) cấp trên công nhận tính chính xác & bố trí giữ chuyển đổi tài liệu giấy và PDF thành có thể chỉnh sửa các tập tin.

Tổng quan

ABBYY FineReader Corporate Edition là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi ABBYY.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.388 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ABBYY FineReader Corporate Edition là 14.1.556 , phát hành vào ngày 27/01/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/04/2011.

ABBYY FineReader Corporate Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ABBYY FineReader Corporate Edition đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ABBYY FineReader Corporate Edition!

Cài đặt

người sử dụng 2.388 UpdateStar có ABBYY FineReader Corporate Edition cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản